Canalizare – reabilitare

Tehnologia de recondiționare utilizată de firma S.C. LEON GROUP CONSTRUCT S.R.L sub denumirea de “PROCEDEU DE REABILITARE PRIN CĂMĂȘUIRE CU MORTAR A CONDUCTELOR DE APĂ”  este o tehnologie de recondiționare fără decopertare, clasificată ca tehnologie NO DIG. Aceasta tehnologie a fost dezvoltată și probată în practică, asigurând refacerea interioară a conductelor prin realizarea protecției împotriva coroziunii. Această tehnologie permite reînchiderea locașelor de dimensiuni definite (diametre de 3mm – 5mm).

La proiectarea tehnologiei s-au luat în considerare toate aspectele referitoare la calitatea și proprietățile materialelor în corelare cu particularitățile fizico-chimice ale mediilor transportate la temperaturi înalte (până Ia 250 °C).

Principiile de concepție ale tehnologiei au pus bazele unui procedeu de execuție rapid, capabil să realizeze eficient recondiționarea și protecția conductelor cu gararanții pe termen lung și la costuri acceptabile.

Descrierea procedeului

Aplicarea procedeului presupune îmbrăcarea cu o căptușeală pe bază de ciment a conductelor. Materialul garantează o bună aderență pe pereții conductei și preia toate variațiile de temperatură rezultate din ciclurile de încălzire și răcire.

Desfășurarea întregului procedeu de reabilitare implică realizarea următoarelor etape:

– Pregătirea amplasamentelor de lucru (gropile de poziție la capetele conductei);

– Debranșarea tronsonului de conductă de la rețeaua de distribuție;

– Inspecția CCTV a conductei cu cameră video specială;

– Curățarea conductei;

– Inspecția CCTV a conductei curățate cu cameră video specială;

– Aplicarea căptușelii din Mortar de Ciment Special;

– Inspecția CCTV a conductei reabilitate cu cameră video specială;

– Proba de presiune;

– Refacerea cu ajutorul roboților speciali (Cutteri) a racordurilor și branșamentelor existente la conducta veche și la beneficiari;

– Punerea în funcțiune a conductei reabilitate;

– Refacerea terenului din zona amplasamentelor de lucru la forma inițială.